От

wondatransport@gmail.com

ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 BG16RFOP002-2.091-0245-C01 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози

    Проект:  BG16RFOP002-2.091-0245-C01 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19Главна цел: Осигуряването на оперативен...
Прочетете още