Публикации от Wonda

Научете нещо ново

ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 BG16RFOP002-2.091-0245-C01 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози

 

 

Проект:  BG16RFOP002-2.091-0245-C01 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел
: Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия (МСП), извършващи автобусни превози, за справяне с последиците oт пандемията COVID-19

Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  чрез Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
Бенефициент: УОНДА ЕООД
 
Обща стойност: 126 783.00 лв., от които 107 765.55 лв.
европейско и  19 017.45 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 14.01.2021г.
Край: 14.07.2021

Leave a Reply